Spása v barvě naděje.
4. 11. 2011 19:57
Rubrika: Střípky

Modlitba je dar. Křesťanská modlitba se liší od odříkávání manter a magických slov v tom, že je v ní důraz kladen na vztah mezi Bohem a tím, kdo se modlí. Je to Bůh, kdo se v nás modlí tak, že najednou cítíme v srdci jeho blízkost. Podněcuje nás,…


3. 11. 2011 23:34
Rubrika: Střípky

Bůh je s námi, Bůh spasí, ale ten Zlý také nespí. Bděte! Tělo Kristovo je celé svaté: Přemýšlejte o tom - Slovo se stalo tělem. Ustanovení Eucharistie. Svatá církev. Ach, jak obtížný je pro Boží děti tento smrtelný život, mé drahé dcery. Ale život…


2. 11. 2011 23:23
Rubrika: Střípky

Náš Bůh není Bůh mrtvých, ale živých. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. (Žalm 42,5)


1. 11. 2011 10:41
Rubrika: Střípky

Následující evangelijní úryvek se krásně hodí k dnešní slavnosti Všech svatých. Svatí nesli krásné plody života s Bohem. My sami ještě nevíme, kým máme být. Musíme celý život naslouchat a poslouchat, abychom zjistili jaký jsme strom, jestli jabloň…


31. 10. 2011 22:50
Rubrika: Střípky

Po sv. přijímání: Vzpomeň si, že Ježíšek přebývá v neuklizeném pokoji Tvého srdce. Jsi živým svatostánkem. "Ježíš neměřil to, kolik své krve prolil kvůli spáse člověka. Proč by měl měřit mé hříchy za účelem mého zatracení? Domnívám se, že je měřit…


30. 10. 2011 22:58
Rubrika: Střípky

Navazujeme na střípek 29.10.2011: Bůh se rohodl mne milovat a a obdarovávat a nic Jej od toho neodradí. Bůh Tě miluje bezpodmínečně a stále.


30. 10. 2011 22:56
Rubrika: Střípky

"Když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné." Navazujeme na čtvrteční čtení: Bůh se rozhodl mne milovat a obdarovávat a nic jej od toho neodvrátí a neodradí - ani já sám. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, …


26. 10. 2011 23:33
Rubrika: Střípky

Naslouchej dnes svému Pánu a "dotkni" se Jej, nech se od Něho uzdravit. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, (nedělní) Liturgie, 30. neděle v mezidobí.


26. 10. 2011 23:31
Rubrika: Střípky

Nic mne nemůže "odloučit od Boží lásky v Kristu, našem Pánu." - Jen já sám, když přestanu Bohu důvěřovat v nejrůznějších okolnostech svého života. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, (nedělní) Liturgie, 30. neděle v mezidobí.


26. 10. 2011 23:30
Rubrika: Střípky

Láska je cestou k Bohu, vede mne i přes všechny překážky, skrze bolesti, utrpení a nejistoty. Vždyť jsem povolán a ospravedlněn Bohem. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, (nedělní) Liturgie, 30. neděle v mezidobí.


Autor blogu Grafická šablona Nuvio