Spása v barvě naděje.

Archiv Říjen 2011

31. 10. 2011 22:50
Rubrika: Střípky

Po sv. přijímání: Vzpomeň si, že Ježíšek přebývá v neuklizeném pokoji Tvého srdce. Jsi živým svatostánkem. "Ježíš neměřil to, kolik své krve prolil kvůli spáse člověka. Proč by měl měřit mé hříchy za účelem mého zatracení? Domnívám se, že je měřit…


30. 10. 2011 22:58
Rubrika: Střípky

Navazujeme na střípek 29.10.2011: Bůh se rohodl mne milovat a a obdarovávat a nic Jej od toho neodradí. Bůh Tě miluje bezpodmínečně a stále.


30. 10. 2011 22:56
Rubrika: Střípky

"Když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné." Navazujeme na čtvrteční čtení: Bůh se rozhodl mne milovat a obdarovávat a nic jej od toho neodvrátí a neodradí - ani já sám. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, …


26. 10. 2011 23:33
Rubrika: Střípky

Naslouchej dnes svému Pánu a "dotkni" se Jej, nech se od Něho uzdravit. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, (nedělní) Liturgie, 30. neděle v mezidobí.


26. 10. 2011 23:31
Rubrika: Střípky

Nic mne nemůže "odloučit od Boží lásky v Kristu, našem Pánu." - Jen já sám, když přestanu Bohu důvěřovat v nejrůznějších okolnostech svého života. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, (nedělní) Liturgie, 30. neděle v mezidobí.


26. 10. 2011 23:30
Rubrika: Střípky

Láska je cestou k Bohu, vede mne i přes všechny překážky, skrze bolesti, utrpení a nejistoty. Vždyť jsem povolán a ospravedlněn Bohem. Zdroj: Texty k rozjímání na tento týden, (nedělní) Liturgie, 30. neděle v mezidobí.


25. 10. 2011 23:49
Rubrika: Střípky

Vděčnost je Milost, která sebou nese mnoho dalších milostí. Prosme za vděčnost Bohu za Jeho dary, za vše "samozřejmé" i neobvyklé.


24. 10. 2011 22:11
Rubrika: Střípky

Buď veleben Hospodin nyní i na věky. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je velký. Jeho Milosrdenství je věčné. Právě teď je chválit Pána čas, být svatyní Jeho Svatého Ducha. Přijď Duchu Svatý k nám, přijď se svým pokojem. Učiň nás svým nástrojem, ať…


23. 10. 2011 20:41
Rubrika: Střípky

Miluj bližního jako sám sebe. Kdo je ten bližní? Přemýšlej o tom, koho Ti Pán dal. Jsou to všichni lidé v Tvém životě - rodina, (ne)přátelé, známí, kolegové, lidé, se kterými se setkáváš denně a nebo občas nebo lidé, o jejichž osudu víš, ačkoli jsou…


22. 10. 2011 20:23
Rubrika: Střípky

Co je radostná zvěst? Příchod Spasitele do světa, do Tvého života, do Tvého srdce. Z evangelia podle sv. Matouše (22): 36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ 37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio